วิวัฒนาการฟุตบอล ที่ส่งผลการเติมโต ของกีฬาฟุตบอล

วิวัฒนาการฟุตบอล ประวัติฟุตบอล ความเป็นมาฟุตบอล

วิวัฒนาการฟุตบอล ประวัติฟุตบอล (Football) หรือซอคเก้อร์ (Soccer) เป็นกีฬาที่มีผู้สนใจ ที่จะชมการแข่งขัน และเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก ชนชาติใดเป็นผู้กำเนิด กีฬาชนิดนี้อย่าง แท้จริงนั้นไม่อาจจะ ยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่ละชนชาติ ต่างยืนยันว่าเกิดจากประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี

ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ซูเลอ” (Soule) หรือจิโอโค เดล คาซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่น ที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน ทั้งสองประเทศ อาจจะถกเถียงกันว่า กีฬาฟุตบอล ถือกำเนิดจาก ประเทศของตน อันเป็นการหาข้อ ยุติไม่ได้ เพราะขาดหลักฐาน ยืนยันอย่างแท้จริง

ดังนั้น ประวัติของกีฬาฟุตบอล ที่มีหลักฐาน ที่แท้จริง สามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการเล่นที่มีกติ กาการแข่งขัน ที่แน่นอน คือประเทศอังกฤษเพราะ ประเทศอังกฤษ ตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพ ของอังกฤษเกิด ขึ้นในปี พ.ศ. 2431

กีฬาฟุตบอล มีวิวัฒนาการไปพร้อมกับความเจริญก้าว หน้าของมนุษย์ตลอดมา ต้นกำเนิดกีฬาตะวันออก ไกลจะได้รับอิทธิพลมาจากสงครามครั้งสำคัญ ๆ เช่น สงครามพระเจ้า อเล็กซานเดอร์ มหาราช ได้นำเอา “แกลโล-โรมัน” (Gello-Roman)

พร้อมกีฬาต่างๆ เข้ามาสู่เมืองกอล (Gaul) อันเป็นรากฐาน ส่วนหนึ่ง ของกีฬาฟุตบอล ในอนาคต และการเล่นฮาร์ปาสตัม (Harpastum) ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นกีฬาซูเลอ

วิวัฒนาการฟุตบอล  ประวัติฟุตบอล ภาคตะวันออกไกล มีหลักฐานบันทึก จากบุคคลสำคัญ คือ ขงจื้อ ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “กังฟู” เกี่ยวกับกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กีฬาที่ใช้เท้าและศีรษะ ในสมัยจักรพรรดิ์ เซิงติ (Emperor Cneng Ti)
(ปี 32 ก่อนคริสตกาล) มีการเล่นกีฬาที่คล้าย กับฟุตบอลซึ่ง เรียกว่า”ซือ-ซู” (Tsu-Chu)

ซึ่งหมายถึงการเตะลูก หนังด้วยเท้า กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวาง ซึ่งนักประพันธ์และ นักประวัติศาสตร์ ในสมัยนั้นได้ยกย่องผู้เล่น ที่มีชื่อเสียงให้เป็น วีรบุรุษของชาติ และในสมัยเดียวกัน ได้มีการเล่นคล้ายฟุตบอล ในประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

ประวัติฟุตบอล ภาคตะวันออกกลาง ในกรุงโรม ความเจริญของตะวันออกไกล ได้แผ่ขยาย ถึงตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอิทธิพลของสงคราม โดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช การเล่นกีฬาชนิด หนึ่งเรียกว่า ฮาร์ปาสตัม เป็นกีฬาที่นิยมของชาวโรมันและชาวกรีก โบราณวิธีการเล่นคือ

มีประตูคนละข้าง แล้วเตะลูกบอล ไปยังจุดหมายที่ ต้องการ เช่น จากหมู่บ้านหนึ่งไป อีกหมู่บ้านหนึ่ง การเล่นจะเป็นการเตะ หรือการขว้างไปข้างหน้าฮาร์ปาสตัม หมายถึงการเหวี่ยง ไปข้างหน้า การเล่นกีฬาฮาร์ปาสตัม ในกรุงโรมดูเหมือน จะเป็นต้นกำเนิด ของกีฬาซึ่งมีการเล่นในสมัยกลาง

วิวัฒนาการฟุตบอล

วิวัฒนาการฟุตบอล ที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศอังกฤษ

เมื่อ 900 ปีกว่ามาแล้ว ประเทศอังกฤษได้ตกอยู่ในความ ปกครองของพวกเคนส์ เชื้อสายโรมัน ซึ่งยกกองทัพมาตีหมู่เกาะอังกฤษตอนใต้ และได้ปกครองเรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 1589 อังกฤษเริ่มเข้มแข็งขึ้น และสามารถขับไล่พวกเคนส์ ออกจากประเทศได้ หลังจากนั้น 2-3 ปี อังกฤษจึงเริ่มปรับปรุง ประเทศเป็นการใหญ่ มีการขุดอุโมงค์ตามพื้นที่หลายแห่ง

ซึ่งในการขุดอุโมงค์คนงานคนหนึ่งได้ขุดไปพบกะโหลกศีรษะในบริเวณที่เคยเป็นสนามรบและเป็นที่ฝังศพของพวกเคนส์มาก่อนทุกคนในที่นั้นแน่ใจว่าเป็นกะโหลกศีรษะของพวกเคนส์ อารมณ์แค้นจึงเกิดขึ้นทันทีเมื่อต่างคนต่างคิดถึงเหตุการณ์ที่ถูกพวกเคนส์กดขี่ทารุณจิตใจคนอังกฤษในสมัยนั้นด้วยเหตุผลนี้

คนงานคนหนึ่งจึงเตะกะ โหลกศีรษะนั้นทันที ส่วนคนอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็พากันหยุดงานชั่วคราว แล้วหันมาเตะกะโหลกศีรษะเป็นการใหญ่ เพื่อระบายอารมณ์ แค้นที่เก็บไว้อย่างสนุกสนาน ผลที่สุดเมื่อพวกนี้หากะโหลก ศีรษะเตะกันไม่ได้ก็เอา ถุงลมของวัวมาทำเป็นลูกกลม ขึ้นเตะแทนกะโหลกศีรษะ

ปรากฏว่าเป็นที่รื่นเริงสนุกสนาม กันมาก ต่อมาชาวโรมันได้นำเกมนี้ไปเล่นในอังกฤษ จากนั้นชาวอังกฤษก็ได้ปรับปรุงวิธีการเล่น เทคนิคการเล่น ตลอดจนกติกาให้เหมือนในสมัยปัจจุบัน คือเกมฟุตบอลที่ใช้เท้าเล่น แต่ในระยะแรกของการเล่นฟุตบอลจะเล่นกันเป็นกลุ่มๆ เฉพาะพวกคนธรรมดาเท่านั้น

ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่น ประตูจะห่างกันเป็นไมล์และใช้เวลาในการเล่นหลายชั่วโมง จะเป็นการเล่นระหว่างทหารใหม่ที่ถูกเกณฑ์ นักบวช คนที่แต่งงานแล้ว คนโสด และพวกพ่อค้า

เกมชนิดได้กลายเป็นสิ่งฉลองในงานพิธีต่างๆ เช่น ในวันโชรพ ทิวส์เดย์ (Shrove Tuesday) จะมีฟุตบอลนัดสำคัญให้คนได้ชม เกมในสมัยนั้นจะเล่นกันอย่างรุนแรงและมีการบาดเจ็บกันมาก

ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 1857 พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 2 ได้ทรงออกพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากมีเสียงอึกทึกครึกโครมจาการวิ่งแย่งลูกบอล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย อันเป็นข้อห้ามของพระเจ้า โดยห้ามเล่นกีฬาดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

 

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ คืออะไร?

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation International Football Association FIFA) ก่อตั้งขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2447 โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศฝรั่งเศส และประเทศที่เข้าร่วมก่อตั้ง 7 ประเทศคือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สมาพันธ์ฟุตบอลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

  1. Africa (C.A.F.) เป็นเขตที่มีสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ ประเทศแอลจีเรีย ตูนิเซีย แซร์ ไนจีเรีย และซูดาน เป็นต้น
  2. America-North and Central Caribbean (Concacaf) ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก คิวบา เอติ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา และฮอนดูรัส เป็นต้น
  3. South America (Conmebol) ได้แก่ ประเทศเปรู บราซิล อุรุกวัย โบลิเวีย อาร์เจนตินา ชิลี เวเนซุเอลา อีคิวเตอร์ และโคลัมเบีย เป็นต้น
  4. Asia (A.F.C.) เป็นเขตที่มีสมาชิกรองจากแอฟริกา ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง เลบานอน อิสราเอล อิหร่าน จอร์แดน และเนปาล เป็นต้น
  5. Europe (U.E.F.A.) เป็นเขตที่มีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี สกอตแลนด์ รัสเซีย สวีเดน สเปน และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
  6. Oceania เป็นเขตที่มีสมาชิกน้อยที่สุดและเพิ่งจะได้รับการแบ่งแยก ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ และปาปัวนิวกินี เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกต้องเสียค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 300 ฟรังสวิสส์ หรือประมาณ 2,400 บาท